THỰC ĐƠN CÁC MÓN ĂN

TÔM TÍT HẤP

LẨU

GỎI CÁ BIỂN CÁC LOẠI

CHÁO NGAO

ỐC BIỂN

SÒ HUYẾT NƯỚNG

 NEM CHUA

GHẸ LOẠI 1

CHẢ TÔM

BÁNH CUỐN

ỐC HƯƠNG

TÔM HÙM

CUA BỂ

MỰC

CẶNG ĐÁ

XÁ SÙNG

SÒ LÔNG